Youwell tas i bruk i behandling av pasienter med Rest depresjon

Youwell tas i bruk i behandling av pasienter med Rest depresjon

Etter 3 år med tett og godt samarbeid mellom Youwell, Helse Bergen og det NFR finansierte IKT-fyrtårn prosjektet INTROMAT begynner vi nå å se resultater. Vi har gjennom disse 3 årene fått laget en digital plattform (www.youwell.no) som gjør det svært raskt å lage:

  • nye treningsprogram, behandlingsprogram eller rehabiliteringsprogram
  • individuelt tilpassede treningsprogram
  • skreddersydde brukeropplevelser
  • skreddersydde mobile apper

Den digitale plattformen er også godkjent som pasientjournal og kjører i skyen. Det gjør at nye organisasjoner umiddelbart kan får opprette sin egen sikker pasientportal.

Per i dag jobber vi med å utvikle digitale treningsprogram og behandlingsprogram sammen med INTROMAT/Helse Bergen/UiB og Helse Fonna. Vår første tilgjengelige digitale treningsprogram er rettet mot mennesker som har kognitive restsymptomer etter depresjon. I følge Aftenposten så har 395.000 betydelige plager av angst eller depresjon til enhver tid og halvparten får depresjon igjen.

Mange som har fått behandling for depresjon sliter fremdeles med å fungere i hverdagen på grunn av vansker med å huske, å komme i gang med oppgaver og å konsentrere seg. Dette kalles kognitive restsymptomer.

I det Internettbaserte selvhjelpsprogrammet RestDep, utviklet i IKT-fyrtårn prosjektet INTROMAT av PhD stipendiat ved Universiteteti Bergen Sunniva Brurok Myklebost (bilde), får deltakere mulighet til å lære om og mestre kognitive restsymptomer på en ny måte. Treningsprogrammet RestDep består av 10 moduler. Programmet varer i 5 uker. Innholdet i treningsprogrammet består av tekster, video og øvelser. Alle som deltar i programmet har en veileder. Alle veilederne i RestDep er enten psykologer eller psykologistudenter under veiledning av psykologspesialist.

Erfaringene våre fra lignende programmer via internett viser at jo mer man arbeider med programmet jo bedre effekt vil man ha. Det er derfor viktig for oss at programmet skal være enkelt å bruke.

RestDep er tilgjengeligt på den digitale plattformen Youwell.

I følge leder for forskningen på effektene av RestDep, PhD stipendiat Sunniva Brurok Myklebost, så er fordelen med Youwell at terapeuter selv kan legge inn og redigere innhold i programmet. Spørreskjemadata kan også samles inn gjennom denne løsningen på en sikker måte.

Deltakerne har så langt gitt positive tilbakemeldinger om bruken av programmet. Programmet er tilgjengelig på PC, mobil og nettbrett.

Effekten av RestDep blir nå undersøkt og håpet er å kunne publisere funnene våren 2020.

 

Et innovativt verktøy for mental og fysisk helse.
Youwell AS ble etablert i 2015 av Sonat Consulting AS.

Besøksadresse :

C. Sundts gate 17-19, 5008 Bergen

Postadresse :

Postboks 234 Sentrum, 5804 Bergen

Kontakt :

post@youwell.no

Org.nr :

916 293 739

PsykTools AS endrer navn til Youwell AS

PsykTools AS endrer navn til Youwell AS

Hei, Vi endrer nå navn på selskapet til Youwell AS (www.youwell.no) Tanken er at dette skal henspeile på et design concept hvor stikkordene er sterkt knyttet til det forebyggende: «Dine drømmer, dine mål og din daglige trening – som er en reise som individet selv har ansvar for» Vi har valgt en håndskrevet stil på logoen for å synliggjøre varme og besluttsomhet som verdier vår teknologiske plattform skal skape for brukerne. Med ønske om en riktig god jul og et godt nytt år.
Jonny Klemetsen Daglig leder Sonat Consulting Bergen AS/Youwell AS

 

Et innovativt verktøy for mental og fysisk helse.
Youwell AS ble etablert i 2015 av Sonat Consulting AS.

Besøksadresse :

C. Sundts gate 17-19, 5008 Bergen

Postadresse :

Postboks 234 Sentrum, 5804 Bergen

Kontakt :

post@youwell.no

Org.nr :

916 293 739

Ny avtale med INTROMAT om utvikling av treningsprogram for Restdepresjon

Ny avtale med INTROMAT om utvikling av treningsprogram for Restdepresjon

Vi har inngått avtale om å utvikle vår plattform for å teste ut et digitalt treningsprogram for Restdepresjon. Uttestingen ledes av Sunniva Myklebost og skal starte opp medio september.

Restdepresjon rammer 50% av de som har blitt friske fra en depresjon. Når vi vet at et sted mellom 6 og 12 % har depresjon i Norge til enhver tid så er antallet som får tilbakefall høyt. vi snakker altså om så mange som 150.000 – 300.000.

Vi håper at gjennom utviklingen av dette tilbudet vil vi kunne hjelpe mange til å få en bedre opplevd livssituasjon. Vår løsning skal testes ut på 50 pasienter og hjelpesøkende som skal rekrutteres fra hele landet.

Ved å bruke vår plattform kan terapeutene enkelt tilpasse treningsprogrammene til enkelt individer og deres situasjon. Det blir enkelt for den hjelpesøkende å vite hvordan og hva det skal trenes på i hverdagen. Terapeuten vil også kunne se fremdriften i behandlingen og kommunisere med den hjelpesøkende.

Ta kontakt med jonny.klemetsen@sonat.no for mer informasjon.

 

 

Et innovativt verktøy for mental og fysisk helse.
Youwell AS ble etablert i 2015 av Sonat Consulting AS.

Besøksadresse :

C. Sundts gate 17-19, 5008 Bergen

Postadresse :

Postboks 234 Sentrum, 5804 Bergen

Kontakt :

post@youwell.no

Org.nr :

916 293 739